Køreplanssiden.

 

 

Gældende køreplans dokumenter, som åbnes som PDF, klik på titlen:

1.: Betjenings og sikkerhedsforskrifter gyldig indtil videre. (udgivet den: 18.09.2016)

2.: Grafisk køreplan gyldig indtil videre.

3.: Tjenestekøreplan gyldig indtil videre.

4.: Køreplanens indledende bemærkninger .

5.: Maskinplan gyldig indtil videre.

6.: Min fiktive 'verden'.

7.: Arbejdsplan gyldig indtil videre.

8.: Sporplan

9.: Strækningsplan. (ved køreplansskørsel)

 

 

Køreplanskørsel:

bachub.jpg (251170 byte)

Inspirationskilden. (klikbar)   

Programmet som anvendes til køreplanlægning. (klikbar > link)

 

Baseret på lærdom og erfaring, køres der på LGB efter køreplan med stiv styring af personvognene og en forenklet styring af godsvognsløbet. (her har ovennævnte bog været en stor inspirationskilde)

Tiden 'styres' på to rigtige hurtigtgående banegårds ure, disse går ca. 8 gange for hurtigt, tidligere har jeg brugt et ombygget gammelt vækkeur og senere 'kørte' uret på en bærbar PC, her kunne uret frit stilles til at gå fra "sand tid" til 24 gange for hurtigt, jeg har valgt at bruge en faktor 8:1 det vil sige at uret går 8 gange for hurtigt, det vil igen sige, at man har 24 modeltimer på 3 rigtige timer og det er også denne tidsfaktor jeg anvender nu om dage.

Anlægget køres digitalt med DCC styring, udstyret er generelt fra MASSOTH, der er anskaffet 3 trådløse håndtag (cab's) og det er derfor muligt at køre op til tre (3) mand ad gangen.

Køreplanen er tilrettelagt således, at den kan køres af 1 til 3 mand (lokomotivførere): 1 person, så køres tog der løber dagligt, ved 2 personer, så køres også de tog der løber på hverdage og ved 3 personer, så køres, udover de forrige tog, også de tog der løber på fredage.

Er vi flere personer, ja så fordeles der flere og andre roller også, ligesom godstog bemandes med 2 personer.

Alle aktører ved en køreplanssession, skal naturligvis kende spillereglerne og de er nævnt ovenfor, i hver deres PDF fil og her er "Betjenings og sikkerhedsforskrifter" (BOSF) samt "Køreplanens indledende bemærkninger" (KIB) de vigtigste regler.

 

 

Eksempel på vognkort til godsvogne (Waybill)

gronvogn.jpg (136852 byte)rodvogn.jpg (149117 byte)sortvogn.jpg (128208 byte)

Klik på siderne for at se dem i fuld størrelse